Er du handlende med England, skal du være opmærksom på den nye fri- og samhandelsaftale pr. 1/1-21, idet UK har meldt sig ud af EU. Det får betydning for din forretning eller virksomhed, idet nye regler er gældende på moms- og toldområdet. 

I Danmark har vi i mange år haft en fast moms på 25%. Den varierer dog fra land til land. Det vil fremover få betydning for dit momsregnskab, hvis du handler med England (herunder også Nordirland grundet deres EU medlemskab) som forretning eller virksomhed. 

Momsfri handel 

EU grundlagde momsfri handel mellem de lande, der var medlem af EU. Det gjorde, at man landende imellem ikke skulle afregne moms, men kun oplyse momstal til SKAT efter de lovgivende momsregler. Der er dog tjenester, der er er fritaget for moms. Det kan man bl.a. se mere om på SKAT’s hjemmeside, men der er andre sider, der også oplyser om momsregler

Momsafregning 

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind de nye gældende regler for moms England, og måske kan det for nogen virksomheder og forretninger være uoverskueligt eller blive en uoverskuelig opgave. Men det er der hjælp, som består af eksperter som har stor erfaring og viden omkring moms og samhandel med andre lande. Dertil er de opdateret på området, så der vil være store fordele at hente for din forretning eller virksomhed. Administration kan nemlig være tidskrævende, men også omkostningsdyrt, hvis det ender ud i ikke at blive gjort korrekt fra start. Så overvej om et samarbejde med eksperter på området ikke kan være en økonomisk gevinst i sidste ende. Du kan finde mere om momsafregning her. 

Den nye frihandels- og samarbejdsaftale 

De nye regler gør at UK betragtes som et tredjeland indenfor fri- og samhandel med særregler. Det være sig for salg til UK både til forbrugere og virksomheder. I hovedtræk medfører de nye britiske regler, at man skal være opmærksom på vareforsendelsens værdi ved salg af varer, fra en dansk virksomhed til en britisk forbruger, som p.t. skal være under £135 (GBP). Ydermere er det vigtigt at kende til varens oprindelsesland ved fakturering, men også for opkrævning af moms. Dette er også gældende ved e-handel ved salg af varer via webshop eller en onlinemarkedsplads. 

Dette afstedkommer en toldfri passage i aftalen indgået imellem EU og UK, af varer, som i disse to lande har sin oprindelse. Hvilket DK og Nordirland heraf er underlagt grundet deres medlemskab i EU. Der skal forelægge dokumentation på varens oprindelse, for at opnå denne toldfrihed. 

Dette gør sig også gældende for import af varer fra UK til EU. 

Handel med tredjelandene 

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilket land varer(ne) har sin oprindelse. For tredjelandene gælder det, at såfremt salg sker til UK, bliver de pålagt told efter de samhandelsaftaler som UK har indgået med de respektive tredjelande. Derfor er det vigtigt at være opdateret på de nye regler, således at du får angivet korrekt moms. Told fordyrer varens pris.